ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN

Vui lòng chọn vào những ô bên dưới nếu như bạn đồng thuận với nội dung, quyền sử dụng và dữ liệu riêng của bạn được công khai (bao gồm ở những nơi số điện thoại Việt Nam của bạn có thể sử dụng) nhằm việc gửi cho bạn thông tin quảng cáo và chương trình khuyến mãi, và tài liệu về sản phẩm và dịch vụ, quyền lợi, khuyến mãi và phần thưởng hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác mà bạn quan tâm, thông qua những hình thức sau đây (vui lòng chọn):

Bạn xác nhận và đồng ý rằng những hình thức nào không được chọn sẽ không được hiểu là bạn không đồng thuận việc đã cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân trước đây cho các mục đích đã nêu trên. Để biết đầy đủ các thông tin chi tiết về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, hoặc để rút khỏi thỏa thuận, vui lòng nhấn vào đây để xem chính sách bảo mật của chúng tôi.

(*): Bằng việc cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc nội dung, quyền sử dụng và dữ liệu riêng của bạn được công khai THACO, KIA và nhà phân phối thứ ba đáng tin cậy của chúng tôi (các công ty và chi nhánh liên doanh của chúng tôi, đối tác đã được chọn, nhà cung cấp dịch vụ, các đại lý) (sau đây được gọi “chúng tôi “, “của chúng tôi”) nhằm làm cho phù hợp với các mục đích thiết lập chính sách bảo mật của chúng tôi trong việc ban hành và xử lý yêu cầu của bạn, tiến hành chi trả và phân tích thống kê, cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và nâng cao dịch vụ của chúng tôi.